Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Kê khống và nợ công

- Dân trí

Kê khống và nợ công. Câu chuyện Kiểm toán Nhà nước công bố việc mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc tại Gia Lai bị kê khống từ 5,6 tỷ đồng lên đến 16,7 tỷ đồng có liên quan gì đến vấn đề nợ công ngày càng lớn?