Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Không “há miệng chờ sung” mà “ngậm miệng chờ… chỉ đạo”!

- Dân trí

Không há miệng chờ sung mà ngậm miệng chờ… chỉ đạo !. Những việc nhỏ như cái móng tay , thuộc chức năng, quyền hạn của lãnh đạo mà cụ thể là người đứng đầu các địa phương, tại sao họ không chịu làm? Ăn lương của dân, nhận việc của dân mà không làm thì họ làm gì?


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện