Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Chuyện “biếu - tặng” & “Miếng fomat cho không chỉ có trong bẫy chuột!”

- Dân trí

Chuyện biếu - tặng & Miếng fomat cho không chỉ có trong bẫy chuột! . Tiếng Việt mình siêu lắm. Chắc chắn 100% rằng trong tất cả các vụ hối lộ, người đưa không bao giờ nói thẳng rằng tôi hối lộ ông mà thường được trang điểm bằng những ngôn từ rất chi tình cảm như cảm ơn , mừng , biếu , tặng … Thậm chí, đến việc chia chác cũng được mang tên loài hoa tuyệt đẹp, là vua của các loài hoa: Hoa hồng .


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện