Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Tôi mừng không hiểu vì sao… tôi mừng”!

- Dân trí

Tôi mừng không hiểu vì sao… tôi mừng !. Trước hết, phải xin lỗi hương hồn cố Thi sĩ Xuân Diệu vì đã mượn câu thơ nổi tiếng: Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn của ông.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện