Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Khen thưởng nhầm & tham nhũng là… nhân thân tốt!

- Dân trí

Khen thưởng nhầm & tham nhũng là… nhân thân tốt!. Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm - Có thể nhiều hơn cơ - Nhưng tham nhũng lại có nhân thân tốt - Quả tôi chưa thấy bao giờ ...


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện