Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Ơ hay! Luôn đúng qui trình – Con quan luôn… bất thình lình thăng quan”!

- Dân trí

Ơ hay! Luôn đúng qui trình – Con quan luôn… bất thình lình thăng quan !. Nào là chặt chẽ , nào là thỏa đáng, rất thỏa đáng , nào là ý kiến tập thể và giờ đây, còn không mong muốn người nhà làm lãnh đạo … Thế nhưng nhìn đâu cũng thấy 4 ệ , 5 C . Người dân chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than: Ơ hay! Luôn đúng qui trình – Con quan luôn…. Bất thình lình thăng quan . Hu!


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện