Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Họ là dân nhưng trong dân không có họ & làm dân đâu dễ?

- Dân trí

Họ là dân nhưng trong dân không có họ & làm dân đâu dễ?. Khi đương chức, ăn của dân không từ thứ gì , bán của nước không từ thứ gì , tham lam vơ vét như loại mõ làng, sao có sự kính trọng ngay cả khi đương chức. Có chăng, họ nhận được những lời tung hê giả tạo mà những người tung hê cũng không có lỗi bởi họ thèm khát nên họ đáng nhận sự giả dối đó.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện