Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Dân không chỉ “lo sợ” mà “khiếp sợ” nhũng nhiễu, thưa Phó Thủ tướng!

- Dân trí

Dân không chỉ lo sợ mà khiếp sợ nhũng nhiễu, thưa Phó Thủ tướng!. Doanh nghiệp Việt Nam không sợ đối thủ cạnh tranh, kể cả đương đầu với các công ty lớn, hãng lớn trên thế giới. Lịch sử đã hơn một lần chứng minh tài trí của doanh nhân Việt nhưng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ lo sợ mà khiếp sợ với sự những nhiễu của cán bộ, công chức nắm quyền hành.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện