Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Về câu hỏi “tiền ở đâu ra” của cử tri Nguyễn Trọng Lô

- Dân trí

Về câu hỏi tiền ở đâu ra của cử tri Nguyễn Trọng Lô. Lương ư! Không. Kinh doanh ư! Không. Di chúc cha ông để lại ư! Cũng không nốt. Thế thì tiền ở đâu mà ra nhỉ? Chịu. Bởi nói họ tham nhũng thì phải có chứng cứ. Vả lại, nếu có cơ hội đăng đàn, họ sẽ nói rất hay, rất hùng hồn về đạo đức cách mạng, về sự liêm khiết, về tệ nạn tham nhũng… vân vân và vân vân.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện