Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

“Lưới giời tuy thưa…” và có người đang “run” không phải vì… rét!?

- Dân trí

Lưới giời tuy thưa… và có người đang run không phải vì… rét!?. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư và những gì đang diễn ra, càng thấm thía câu Lưới giời tuy thưa nhưng khó lọt , những việc làm khuất tất trước sau cũng phải trả giá. Có lẽ giờ đây, dù đang là mùa hè nhưng có người đang run , tất nhiên không phải vì… rét!