Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Công văn - thư tay hay… bao che, chạy tội!?

- Dân trí

Công văn - thư tay hay… bao che, chạy tội!?. Cũng có thể ở ta, đã từng có những công văn, thư tay tương tự như thế này và đã có hiệu quả nhất định. Nếu như vậy thì đây là điều rất nguy hiểm bởi chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền, tất cả đều phải trên tinh thần thượng tôn pháp luật.


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện