Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Nói chung chung, làm chung chung, kết quả cũng… chung chung!

- Dân trí

Nói chung chung, làm chung chung, kết quả cũng… chung chung!. Nói chung chung, hứa chung chung tức là làm chung chung và tất nhiên, kết quả cũng… chung chung. Một khi mà đã chung chung thì cũng đồng nghĩa với chẳng làm gì hoặc có kết quả cũng khó mà ra gì, phải không các bạn?


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện