Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

"Quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi"!?

- Dân trí

Quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi !?. Chuyện đa quan ở ta hiện nay không hiếm, thậm chí là chuyện thường ngày , nhiều nơi có. Thế nhưng, chuyện quan nhiều hơn dân, tức là lãnh đạo nhiều hơn nhân viên như ở Gia Lai thì cũng hơi lạ (hơi hơi thôi).


  • TIN MỚI

  • Dòng sự kiện