Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ

- Dân trí

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. Ngày 7-5-1954, quân ta kết thúc thắng lợi Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày 12-5-1954, Báo Nhân dân đăng bài thơ Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp Kỉ niệm 62 năm chiến thắng lịch sử này, BLOG Dân trí xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài thơ, nguồn từ báo Nhân Dân.