Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 

Khí phách trong phát biểu của nữ Chủ tịch Quốc hội

- Dân trí

Khí phách trong phát biểu của nữ Chủ tịch Quốc hội. Chúng ta không cam chịu, không cúi đầu! - Đó là những lời nói đầy khí phách, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu của nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên – bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 4/5 vừa qua.