Tin tức tổng hợp cập nhật liên tục - goNews
 
1 tin cho từ khóa Vũ Đức Đam đăng nhập để tạo kênh
Trong ngày Hai ngày qua Tuần qua Tháng qua Năm qua Mọi lúc
  • Dân chủ và những “thượng đế” bị áp đặt!

    hôm qua

    Muốn có dân chủ trong nhà trường thì phải có dân chủ trong đời sống xã hội và ngược lại, muốn có dân chủ trong đời sống xã hội thì trước hết, phải có dân chủ trong nhà trường, phải không các bạn? 

  • Dòng sự kiện